Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

muchless
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viala-lu la-lu
muchless
HELLO SEPTEMBER.
Reposted fromSalute Salute
muchless
muchless
muchless
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
muchless
8466 4e68
muchless
9421 9e3f
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viairmelin irmelin
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate vialovvie lovvie
muchless
8480 5598
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
muchless
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaanakarenina anakarenina

August 22 2017

muchless
9321 64c4
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaclerii clerii
muchless
Reposted fromFlau Flau viaclerii clerii
muchless
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
muchless
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
muchless
Reposted fromweightless weightless viainvisibility invisibility
muchless
muchless
9719 6f16
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvisibility invisibility
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viairmelin irmelin

August 12 2017

muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl