Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viamesoute mesoute
muchless
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
muchless
3878 e4ac
muchless
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viamesoute mesoute
muchless
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin

October 23 2017

muchless
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
muchless
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viairmelin irmelin
muchless
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
muchless
6750 0e18
Reposted frompotatolovero potatolovero viairmelin irmelin
muchless
muchless
muchless
muchless
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
2751 ee6f 500

unstress:

bhloom:

Charm is more than just beauty. xo

muchless
1542 b2f7 500
muchless
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
muchless
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viasleepingsickness sleepingsickness
muchless
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viasleepingsickness sleepingsickness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl